Boutique

ATTENTION : les paiements par cartes de crédit et de débit ne sont plus possibles pour le moment.
Seuls les virements bancaires sont acceptés.

OPGELET : betalingen per krediet en debet-kaarten zijn momenteel niet meer mogelijk.
Enkel zijn nog bankoverschrijvingen toegelaten.